Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2016/2017 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 22.09.2016 do 20.10.2016

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmowane będą od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony

Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 780 zł. netto. Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r wynosił 1975 zł.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosi: dochód zostanie podany po 23 września w momencie ogłoszenia przez GUS

INFORMACJE ODNOŚNIE STYPENDIUM MOŻNA UZYSKAĆ W DZIEKANACIE ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: DZIEKANAT - 15/822-80-00


Stypendia    Regulamin pomocy materialnej

Stypendia    Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego lub zapomogi

Stypendia    Wymagane dokumenty do wniosku o stypendium socjalne 2016/2017

Stypendia    Wniosek o stypendium socjalne

Stypendia    Oświadczenie do socjalnego w zwiększonej wysokości

Stypendia    Wniosek o zapomogę

Stypendia    Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia    zasady przyznawania naukowego

Stypendia    Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia    wzór zaświadczenia z US zał. 13

Stypendia    Załącznik nr 14 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Stypendia    Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Stypendia    Zasady obliczania dochodu

Stypendia    Oświadczenie studenta

Stypendia    Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym załącznik nr 8. - wypełnia każda pełnoletnia osoba

Stypendia    Oświadczenie o dochodzie zryczałtowanym Załącznik Nr 9

Stypendia    Oświadczenie Załącznik nr 11

Stypendia    Sposób płatności

Studia jednolite magisterskie 
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!